FinansCorp

Inne usługi

Wybrane usługi świadczone przez nasze biuro:

 • Wykonywanie płatności podatków, ZUS w imieniu klienta
 • Wykonywanie przelewów pozostałych (pensje, płatności za faktury)
 • Prowadzenie raportu kasowego
 • Sprawozdania do GUS, bank
 • Kontrola płatności
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Przygotowanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w KRS, GUS, Urzędzie Skarbowym
 • Uczestnictwo w badaniu sprawozdania finansowego
 • Doradztwo prawne spoza dziedziny prawa podatkowego
 • Przygotowanie wniosków kredytowych do banku
 • Opracowanie zasad obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w firmie
 • Udział w postępowaniu kontrolnym lub podatkowym oraz sporządzanie pism w imieniu Zleceniodawcy w zakresie nie objętym przedmiotowa umową lub po jej rozwiązaniu
Księga podatkowa
Zakładamy i prowadzimy ewidencję księgową dla naszych Klientów, kontrolujemy dokumenty księgowe pod względem formalnym i merytorycznym, sporządzamy deklaracje podatkowe, doradzamy w zakresie prawa podatkowego, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi... Zobacz więcej
Księgi handlowe
Zakładamy i prowadzimy księgi handlowe, prowadzimy ewidencję dla potrzeb podatku VAT, kontrolujemy dokumenty księgowe, sporządzamy rachunki zysków i strat oraz bilanse, dostarczamy deklaracje do Urzędów Skarbowych, doradzamy w zakresie prawa podatkowego... Zobacz więcej
Kadry i Płace
Naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy deklaracje oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, dostarczamy deklaracje, prowadzimy karty wynagrodzeń, wystawiamy zaświadczenia o dochodach, sporządzamy rozliczenia roczne dla pracowników...Zobacz więcej
Inne usługi
Wykonujemy płatności w imieniu Klienta (podatki, wynagrodzenia, płatność za faktury), prowadzimy raport kasowy, kontrolujemy płatności, przygotowujemy wnioski kredytowa do banków, opracowujemy zasady obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w firmie...Zobacz więcej