FinansCorp

Kadry i płace

Wybrane usługi świadczone przez nasze biuro:

  • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami
  • Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS
  • Dostarczanie deklaracji do urzędów skarbowych i ZUS
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń
  • Sporządzanie raportów dla pracowników i płatników
  • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
  • Sporządzanie rozliczeń rocznych dla pracowników
Księga podatkowa
Zakładamy i prowadzimy ewidencję księgową dla naszych Klientów, kontrolujemy dokumenty księgowe pod względem formalnym i merytorycznym, sporządzamy deklaracje podatkowe, doradzamy w zakresie prawa podatkowego, reprezentujemy podatnika przed organami podatkowymi... Zobacz więcej
Księgi handlowe
Zakładamy i prowadzimy księgi handlowe, prowadzimy ewidencję dla potrzeb podatku VAT, kontrolujemy dokumenty księgowe, sporządzamy rachunki zysków i strat oraz bilanse, dostarczamy deklaracje do Urzędów Skarbowych, doradzamy w zakresie prawa podatkowego... Zobacz więcej
Kadry i Płace
Naliczamy wynagrodzenia, sporządzamy deklaracje oraz rozliczenia z Urzędem Skarbowym, ZUS, dostarczamy deklaracje, prowadzimy karty wynagrodzeń, wystawiamy zaświadczenia o dochodach, sporządzamy rozliczenia roczne dla pracowników...Zobacz więcej
Inne usługi
Wykonujemy płatności w imieniu Klienta (podatki, wynagrodzenia, płatność za faktury), prowadzimy raport kasowy, kontrolujemy płatności, przygotowujemy wnioski kredytowa do banków, opracowujemy zasady obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w firmie...Zobacz więcej